Vzdělání: FF UK (27.11.2003)

Struktura: Osobní > Vzdělání > FF UK

  • Sekretariát katedry (08:40)
  • Exkurze Historický ústav Akademie věd ČR, Semotanová (10:00-12:15)
  • Vlak na Moravu (13:05)