Pracovní – ČKS

Struktura: Spolky > ČKS > Redakční web > Pracovní

Pořádání kuličkových turnajů

Kuličkové turnaje – turnajový kalendář 2018

Legislativa, literatura

Dokumenty ČKS

Pro pořadatele

Dokumenty k propagaci

Pracovní skupiny / komise (zatím vzory)

Valné hromady

Výkonný výbor ČKS

Rejstříkový soud (Městský soud v Praze)

Jednotlivé úkoly a projekty

PRAKTICKÉ INFORMACE – ABECEDNÍ REJSTŘÍK

Vzory