Proti trestu smrti

Struktura: Osobní > Světonázor > Proti trestu smrti

Jsem dlouholetým odpůrcem a kritikem trestu smrti!