2.4 Datové schránky (NSESSS)

Struktura: Spisová služba > Legislativa > NSESSS > 2.4

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, jsou orgány veřejné moci povinny doručovat dokumenty, jejichž povaha to umožňuje, prostřednictvím datových schránek, pokud není doručováno na místě. V této kapitole stanovené požadavky se vztahují výlučně na vazbu informačního systému datových schránek (dále jen „ISDS“) ke zpracování datových zpráv v eSSL, tedy nikoliv na požadavky pro provozování datové schránky. Číslo Požadavek Původně

2.4.1 eSSL přijímá a odesílá dokumenty prostřednictvím ISDS. 6.6.1

2.4.2 eSSL umožňuje správcovské roli konfigurovat systém tak, aby využíval webových služeb ISDS podle požadavků uvedených v této kapitole. 6.6.2

2.4.3 eSSL zajišťuje přihlášení k ISDS při každé iniciaci webové služby ISDS včetně zachování přístupových oprávnění k datovým schránkám ve smyslu § 8 zákona č. 300/2008 Sb. 6.6.3

2.4.4 eSSL umožňuje uživatelské roli zprostředkování nalezení jiné datové schránky, než je datová schránka původce, a získání informace, že příslušná datová schránka není znepřístupněna. 6.6.4

2.4.5 eSSL zajistí při odesílání datové zprávy a) vytvoření datové zprávy podle pravidel stanovených pro tyto účely správcem ISDS; datová zpráva obsahuje dokumenty, ke kterým eSSL doplní stanovená metadata, b) zadání identifikátoru datové schránky adresáta; pokud není identifikátor datové schránky adresáta znám, pak jeho vyhledání v systému ISDS. 6.6.5

2.4.6 eSSL uloží identifikátor odeslané datové zprávy vytvořený ISDS do metadat dokumentu v eSSL. 6.6.6

2.4.7 eSSL zajišťuje stahování údajů z obálek datových zpráv a jejich uložení do metadat dokumentů zaslaných datovou zprávou v eSSL. 6.6.7 uprave- no

2.4.8 eSSL zajišťuje a) stahování doručených datových zpráv, 6.6.8 b) uložení stažených datových zpráv, c) označení stažených datových zpráv v ISDS příznakem, že byly staženy, d) ověření, zda obálka datové zprávy obsahuje údaj, že obsah datové zprávy je určen do vlastních rukou adresáta.

2.4.9 eSSL zajišťuje, pokud obálka datové zprávy (zásilky) neobsahuje údaj, že obsah datové zprávy je určen do vlastních rukou adresáta, zahájení příjmu na základě metadat obsažených v datové zprávě. 6.6.9

2.4.10 eSSL umožní předat datovou zprávu (zásilku) příslušné fyzické osobě, pro kterou je v obálce datové zprávy vyznačeno určení do vlastních rukou. 6.6.10

2.4.11 eSSL umožňuje uživatelské roli zadat ISDS požadavek na vyhledání přehledu doručených a odeslaných datových zpráv (zásilek) za určené časové období, v rámci organizační součásti původce nebo v zadaném rozmezí pořadových čísel záznamů v ISDS. 6.6.11

2.4.12 eSSL automaticky zajistí stažení a uložení informace o dodání datové zprávy do datové schránky a o doručení datové zprávy (zásilky). 6.6.12