Elektronický systém spisové služby (eSSL)

Struktura: Spisová služba > Dodavatelé eSSL >

Přehled dodavatelů elektronického systému spisové služby:

 • „5P“, s.r.o. (Spisová služba EPD)
 • Aplis.cz, a.s. (abcSuite)
 • AutoCont CZ, a.s. (ACTA)
 • BIOS – Služby výpočetní techniky, s.r.o. (SSL zhotovený pro potřeby SÚJB)
 • CNS, a.s. (Elisa)
 • GEOVAP, spol. s r.o. (Spisová služba)
 • Good Sailors, s.r.o. (Dobrá spisovka)
 • GORDIC, spol. s r.o. (GINIS)
 • GRADUAL SYSTEMS, s.r.o. (ACTA)
 • ICZ, a.s. (e-Spis)
 • M-COM, s.r.o. (EED)
 • O2 IT Services, s.r.o. (Systém průmyslových práv SyPP)
 • PilsCom, s.r.o. (AthenA)
 • S&T CZ, s.r.o. (ARSYS)
 • Saguaro, s.r.o. (IBM Lotus Notes + zakázková aplikace)
 • SoftHouse, s.r.o. (EZOP)
 • SYSNET, s.r.o. (Báze IBM Lotus Notes)
 • T-MAPY, s.r.o. (Elektronická evidence dokumentů)
 • T-SOFT, a.s. (Vyvinutý SW DMS)
 • TRIADA, spol. s r.o. (MUNIS)
 • VERA, spol. s r.o. (IS Radnice VERA)
 • VUMS Legend, spol. s r.o. (Podací deník ePED; IBM Lotus Notes + zakázková aplikace)