2.2 Správa e-mailů (NSESSS)

Struktura: NSESSS

Číslo Požadavek Původně

2.2.1 Pokud je e-mailová zpráva přijata, eSSL uchová její hlavičku. 6.3.1

2.2.2 eSSL podporuje příjem e-mailových zpráv takovým způsobem, aby příjem mohl provést uživatel v rámci jedné operace bez toho, že by musel samostatně obsluhovat poštovního klienta, a samostatně eSSL. 6.3.2

2.2.3 eSSL podporuje příjem e-mailových zpráv do eSSL včetně jejich příloh jako dokumentů a automaticky vyjímá následující metadata, pokud jsou tyto údaje obsaženy v hlavičce e-mailové zprávy: a) datum a čas odeslání e-mailové zprávy, b) adresát (adresáti), c) adresát (adresáti) případné kopie, d) předmět (věc), e) odesílatel e-mailové zprávy, f) připojený elektronický podpis nebo elektronická pečeť a kvalifikované elektronické časové razítko, g) jméno kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru. 6.3.5

2.2.4 eSSL automaticky zapíše do metadat e-mailovou adresu (například „xy@seznam.cz“) i přiřazené jméno a příjmení, pokud jsou přítomny (například „Jan Novák“). 6.3.18

2.2.5 eSSL umožňuje uživateli, který přijímá e-mailovou zprávu, upravit položku předmět (věc) dokumentu automaticky vyjmutou z hlavičky e-mailové zprávy podle požadavku 2.2.3. 6.3.11

2.2.6 eSSL umožňuje ruční zavedení metadat s informační hodnotou „datum odeslání“ a „datum přijetí“ uživatelem. V konfiguraci eSSL lze tuto funkci vyřadit. 6.3.14

2.2.7 Uživateli je umožněno přijmout do eSSL jedinou operací několik manuálně vybraných e-mailových zpráv jako a) jeden dokument, nebo b) několik dokumentů – jednotlivé došlé e-mailové zprávy samostatně, a to na základě volby uživatele. 6.3.15

2.2.8 eSSL umožňuje uživateli, který přijímá e-mailovou zprávu v proprietárním formátu, uložit ji ve více datových formátech, včetně otevřeného a výstupního (6.3.17 upraveno)