Metadata komponent v balíčku SIP

Struktura:

č. 3/2020Pravidla pro vyplňování metadat komponent v balíčku SIPdoplnění č. 20/2018 Informačního listuKomponenta-> PořadíJedná se o pořadové číslo komponenty v rámci struktury jednoho dokumentu, průvodní dopis/hlavní dokument nebo jiná komponenta výchozí pro zobrazení dokumentu se označuje číslem 1, navazující komponenty např. přílohy se pak označují vyššími čísly v pořadí, v jakém by měly být komponenty příslušného dokumentu znázorněny.Pořadí všech komponent v rámci jednoho dokumentu tvoří vzestupnou a souvislou řadu počínaje 1.Čísla se mohou opakovat.Nuly na začátku se tolerují.Všechny verze jedné komponenty musí mít stejné číslo pořadí. Komponenta->DruhJedná se o charakteristiku komponenty, která upřesňuje, jakou formální část dokumentu tvoří (např. průvodní dopis nebo jiný hlavní dokument, příloha s příslušným označením, elektronický podpis). Jde o vysvětlení k pořadovému číslu komponenty, konkrétní formulace není pevně stanovena, příklady viz Informační list částka 2/2018, příloha k č. 20/2018, bod 20.2.24: „průvodní dopis“, „hlavní dokument“, „elektronický podpis“, „originální kontejner“ aj.Všechny komponenty se stejným číslem pořadí jsou označeny shodným textem druhu komponenty. Komponenta->VerzePrvek pro uvedení pořadového čísla verze komponenty. Pořadové číslo komponent v dokumentu tvoří souvislou řadu od 1 do n, kde 1 je prvotní koncept nebo doručená komponenta a n je komponenta poslední, která je vždy ve výstupním datovém formátu. Verze s nejvyšším číslem je poslední.V SIP se může vyskytovat více verzí jedné komponenty (musí mít stejné číslo pořadí a stejný druh).Číselná řada verzí nemusí být v SIP souvislá, ale musí být použito pořadí verzí z eSSL (nikoliv nově generované pro balíček SIP); když bude např. předána jen první a poslední verze z třinácti, budou mít číslo verze 1 a 13.Do SIP se povinně přidává verze s označením formy uchování „Originál“ a nejméně poslední verze komponenty, která musí být ve výstupním datovém formátu.Nejnovější verze komponenty digitálního dokumentu v SIP musí být ve výstupním datovém formátu a musí být označena formou uchování jako „Originál“ nebo „Originál ve výstupním datovém formátu“.Pokud u komponent se stejným pořadovým číslem existuje komponenta s formou uchování „Originál ve výstupním datovém formátu“, obsahuje nejvyšší číslo verze. Pokud je formou uchování „Originál ve výstupním datovém formátu“ označeno více verzí, jedna z nich obsahuje nejvyšší číslo verze.Pokud u komponent se stejným pořadovým číslem existuje komponenta s formou uchování „Originál“ a neexistuje komponenta s formou uchování „Originál ve výstupním datovém formátu“, obsahuje tento „Originál“ nejvyšší číslo verze.