Cena Jiřího Ortena (ČR)

Struktura: Kultura > Knihy > Literární ceny > CJO

Oficiální web: www.cenajirihoortena.cz

  • 2021: Šimon Leitgeb, Betonová pláž
  • 2020: Hana Lehečková, Svatá hlava
  • 2019: Anna Cima, Probudím se na Šibuji
  • 2018: Ondřej Macl, Miluji svou babičku víc než mladé dívky
  • 2017: Zuzana Kultánová, Augustin Zimmermann
  • 2016: Sára Vybíralová, Spoušť
  • 2015: Alžběta Stančáková, Co s tím