Spolky

Spolky a organizace:

  • Club Rodamiento, z. s. (předseda sportovního klubu)
  • Český kuličkový svaz, z. s. (prezident sportovního svazu)
  • World Marbles Federation (tajemník světové federace)
  • Česká asociace pétanque klubů (člen kontrolní komise)

Od roku 2009 – Bowlingový klub Úřadu vlády ČR (spoluorganizace). Turnaje, tréninky, meziúřadové turnaje atd.