Příjem

Struktura: Spisová služba > Slovník > Příjem

Příjem
České normy a standardy
NSESS kapitola 1.
Příjem je úkonem odborné správy dokumentů, jímž se záznam deklaruje jako dokument. Obsahem příjmu jsou také procesy spojené s uložením a zatříděním dokumentu v ERMS, zejména jeho označení, evidence, přidání metadat a zatřídění v rámci spisového plánu.
celkově popisuje § 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb.

Vysvětlení pojmu
Slovník 2012
Definice pojmu
Úkon odborné správy dokumentů, jímž se záznam deklaruje nebo přijímá jako dokument.

Poznámka k použití
Založení vztahu mezi dokumentem, jeho původcem a pracovním kontextem, na jehož základě dokument vznikl, umístění dokumentu a jeho vztahů do systému pro správu dokumentů a propojení s ostatními dokumenty.

Zdroj: http://www.ipsd.cz/wp-content/uploads/2022/01/2014-11-25_irms_slovnik-v3.pdf

Zdroj: náhledový obrázek v záhlaví: https://www.exon.cz/cs/sluzby-a-produkty/digitalizace-dokumentu