Přijímací zkoušky – ústní, Univerzita Pardubice (19.06.2000)

Struktura: Osobní > Vzdělání >

  • 08:00 – Ústní přijímací zkoušky (II. část po písemných)
  • Pardubice
  • Univerzita Pardubice
  • Poté výlet do Prahy