Koncert filmové hudby, Rudolfinum (23.11.2011)

Struktura: Hudba > Koncerty > Filmová hudba > Rudolfinum 23.11.2011

  • Orchestr: Pražský filmový orchestr / Dirigent: Jiří Korynta
  • Místo konání: Praha, Dvořákova síň Rudolfina / 23.11.2011
Vstupenka, plakát