Seminář: Umíme se bránit kybernetickým útokům?

Struktura: Vzdělání > Semináře >

 • Seminář se konal ve čtvrtek 23.02.2023 od 14:00 hodin
 • Místo: Online MS Teams
 • Odkaz na www.cnz.cz
Náhled: Daniel Beseda

O tématu:
Válka na Ukrajině, zahájená 24.2. 2022 napadením ze strany Ruska, přinesla zcela nový pohled na kybernetickou bezpečnost. Celosvětově se zvýšil počet kybernetických útoků a řada států, státních organizací a soukromých společností stála a stojí před akutní potřebou aktivně zvyšovat kybernetickou odolnost.

Na semináři budeme společně hledat odpovědi na otázky:

 • Jak manažeři reagují/řeší/chovají se při kybernetickém útoku? Jaké všechny problémy je třeba během útoku a hlavně po útoku řešit?
 • Jaké jsou klíčové trendy v kybernetických hrozbách i technologiích „obránců“?
 • Jaké jsou dobré příklady z praxe při nasazování účinných řešení v oblasti Cyber Security?
 • Jsou dodavatelé technologií na aktuální hrozby připraveni?

Poslechněte si praktické zkušenosti a získejte inspiraci pro řešení kybernetické bezpečnosti ve vaší společnosti.

Program
13:30 – 14:00 Registrace, občerstvení (13:45 – 14:00 test online spojení)
14:00 – 15:05 1. blok prezentací

 • Aktuální hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • Rozbor 2 kybernetických útoků, jak k nim došlo, jaká byla obrana a jak se podařilo/nepodařilo vrátit systémy do stavu před útokem a jak dlouho to trvalo

15:05 – 15:20 Přestávka, občerstvení
15:20 – 16:10 2. blok prezentací

 • Simulace kybernetického útoku – zkušenosti s nácvikem činností při útoku
 • Rok po kybernetickém útoku – co se změnilo?
 • Rostoucí význam OSINT v kybernetické bezpečnosti.

16:10 – 16:40 Kulatý stůl technologických firem
16:40 – 17:00 Shrnutí, závěr, pozvánka na další akce CACIO

Konference CNZ 2022

Struktura: Osobní > Vzdělání > Zaměstnání > CV > Konference a semináře > Spisová služba > Konference CNZ 2022

 • Termín konání: 11.10.2022 (09:00-17:00, Národní archiv)
 • Web akce: CNZ.cz [ex]
Náhled – pozvánka
Křest knihy. Foto: Daniel Beseda
Foto: Gordic

Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci (17.05.2022)

Struktura: Spisová služba > Semináře > Změny v elektronickém skartačním řízení

 • Seminář / ON-LINE / Webex
 • Pořadatel: Aliaves & Co., a.s.
 • Lektor: Mgr. Linda Řezníčková
 • Web akce: aliaves.cz
 • Osvědčení (PDF)
Foto/náhled/sken: Daniel Beseda