Přijímací zkoušky, Univerzita Pardubice (05.06.2000)

Struktura: Osobní > Vzdělání >

  • Univerzita Pardubice
  • Ústav jazyků a humanitních studií
  • Obor: Kulturní dějiny
  • Od 15:30 (posluchárna A1)